fbpx

Wszystkie

Materiały termoplastyczne – Pressing Dental

 1. Kopolimer bezakrylowy FJP typ II – na protezy całkowite neutralne chemicznie – Pressing Dental (Italia) dla alergików

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 2/20
 2. Trudne zęby – łatwe klamry
  – The.r.mo. Star FJP w praktyce

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  3/2017
 3. Jeden materiał w dwóch technologiach – klasycznej iniekcji i CAD-CAM

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, tech. dent. Agnieszka Strawińska

  Dental Labor nr  2/2017
 4. Podparcia ozębnowe
  w protezach z tworzywa sztucznego

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, tech. dent. Agnieszka Strawińska

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  5/2016
 5. „Corflex” – efektywna ochrona łuków zębowych – „Pressing Dental

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, mgr Bartosz Węgrzyn

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  3/2016
 6. The.r.mo.Star FJP – bezakrylowy kopolimer dla każdego przypadku przy zastosowaniu protez ruchomych

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  6/2015
 7. Protezy lecznicze – kopolimer The.r.mo.Star FJP

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  3/2015
 8. Nowoczesny i trwały
  trzon protezy całkowitej – bez akrylu

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, tech. dent. Agnieszka Strawińska

  Protezy Całkowite dodatek do Dental Labor nr  1/2015
 9. Prawidłowe rozwiązania protetyczne – Pressing Dental

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  6/2014
 10. „Estetyka różowa” – prawidłowe projektowanie

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  4/2014
 11. Trzon protezy ruchomej bez akrylu – The.r.mo. Star F.J.P.

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Twój Przegląd Stomatologiczny nr  11/2014
 12. Estetyka różowa. The.r.mo.Star F.J.P. – trzon protezy ruchomej bez akrylu

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  4/2014
 13. Trwałe protezy zębowe – całkowite i częściowe – bez akrylu

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 2/2014
 14. Materiał termoplastyczny F.J.P. po kilkuletnim użytkowaniu

  dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/2014
 15. Acetal – „Estetyka różowa”

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 1/2014
 16. Klej Acecril – wybór czy konieczność?

  dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 6/2013
 17. Nowa jakość nylonu. FJP – alternatywa dla popularnych tworzyw termoplastycznych

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 3/2013
 18. Nowa jakość nylonu

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska

  Dental Labor nr 2/2013
 19. Klamry acetalowe jako alternatywa dla tradycyjnych klamer metalowych

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska, mgr lic. tech. dent. Andrzej Karpiński

  Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka nr 1/2012
 20. Miękkie podścielenie dolnej protezy całkowitej w postaci wyjmowanej, elastycznej wkładki – innowacyjne spojrzenie na stabilizację protezy

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska, mgr lic. tech. dent. Andrzej Karpiński

  Dental labor nr 1/2012
 21. Miękkie podścielenie dolnej protezy całkowitej w postaci wyjmowanej, elastycznej wkładki – innowacyjne spojrzenie na stabilizację protezy

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska, mgr lic. tech. dent. Andrzej Karpiński

  Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka nr 4/2011
 22. Miękkie podścielenie dolnej protezy całkowitej w postaci wyjmowanej, elastycznej wkładki – innowacyjne spojrzenie na stabilizację protezy

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska, mgr lic. tech. dent. Andrzej Karpiński

  Technika dentystyczna nr 4/2011
 23. Estetyczne i elastyczne klamry acetalowe jako alternatywa dla tradycyjnych metod utrzymania częściowych protez ruchomych

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska, mgr lic. tech. dent. Andrzej Karpiński

  Technika dentystyczna nr 1/2011
 24. F.J.P. – kolejny krok w termoplastyce

  dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

  Technika dentystyczna nr 3/2009
 25. System Pressing Dental

  dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 5/2008
 26. Acetal – estetyczna alternatywa rozwiązań protetycznych. Opis przypadku

  dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 4/2007
 27. Nieosiadające protezy acetalowo akrylowe

  lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

  Dental labor nr 1/2007
 28. Elastyczne i sprężyste tworzywa na protezy ruchome i stałe w aspekcie alergii kontaktowej

  tech. dent. Roman Urbanek, dr n. med. Jolanta Sikorska-Bochińska

  Twój Przegląd Stomatologiczny nr 5/2005
 29. Protezy szkieletowe z tworzywa sztucznego

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental labor nr 4/2004
 30. Sport i postawa indywidualna, ochronna szyna zgryzowa

  dr F. Cacciatore, dr A. Rosponi, Enrico Massarotti, tłumaczenie: mgr Maria Deja

  Dental labor nr 7/1999
 31. Adhezja bakterii do powierzchni różnych materiałów protetycznych

  dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

Odlewnictwo

  1. Overdenture na implantach

   prof. Marco Tallarico (Italia), dr Matteo Martinolli (Italia), odt. Danilo Schiappa (Italia), opracowanie lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

   Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 2/19
  2. Koncepcje wykonania protez całkowitych dla rehabilitacji wspomaganej implantami

   odt. Luigi Vitale (Italia), oprac. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

   Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 4/19
 1. Wykorzystanie tomografii komputerowej o wiązce stożkowej w planowaniu leczenia implantoprotetycznego – opis przypadku

  dr n. med. Piotr Okoński, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska–Nastalska

  Stomatologia Współczesna nr 4/2013
 2. Wszczepienie implantu nie musi być trudne. Implanty dentystyczne oparte na Pierwotnym Gojeniu Kości

  dr n. med. Piotr Okoński, mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska

  Forum Stomatologii Praktycznej nr 5/2011
 3. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego techniką FBET w implantoprotetyce – ocena i ograniczenia

  dr Massimo Corigliano

  Sztuka implantologii nr 2/2011
 4. CGF – terapeutyczna propozycja dla medycyny regeneracyjnej

  dr Massimo Corigliano, Luigi Sacco, Edoardo Baldoni

  Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka nr 1/2011
 5. Implanty dentystyczne oparte na pierwotnym gojeniu się kości przez rychłozrost

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek Karpińska

  Kwartalnik Stomatologa Praktyka nr 4/2010
 6. Opis włoskiego systemu implantów TMI. Prostsze niż kiedykolwiek

  mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek Karpińska

  Nowy Gabinet Stomatologiczny nr 1/2008
 7. Charakterystyka kliniczna

  TMI

Zatrzaski protetyczne – Rhein’83

 1. OT Equator Rhein’83 – uniwersalny mikrozatrzask i filar protetyczny do protez ruchomych i stałych

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 2/22
 2. Cyfrowe klonowanie – modyfikacja rozwiązania protetycznego – rekonstrukcja z systemem Rhein’83

  Odt. Simone Fedi, oprac. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 5/21
 3. Wertykulator Fast Protec – SPEED – nie tylko do metody wlewowej

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 2/21
 4. Analiza porównawcza stabilności śrub protetycznych

  S. Catapano, M. Ferrari, N. Mobilio, M. Montanari, M. Corsalini, F. Grande, S. Fedi oprac. lic. st. tech. dent. P. Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/21
 5. Złamana śruba w implancie

  dr Emiliano Ferrari, odt. Luca Cattin, odt. Emanuele Giunchi Opracowanie lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 5/20
 6. Overdenture w aspekcie klinicznym i laboratoryjnym z Rhein’83

  Dott. Emiliano Ferrari, Odt. Luca Cattin, Odt. Emanuele Giunchi

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 4/20
 7. Panaceum na overdenture – OT Equator Rhein’83 (Italia)

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 3/20
 8. Wszechstronne zastosowania OT Equator – Rhein’83 (Italia)

  dr Roberto Scrascia (Italia), opracowanie lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 6/19
 9. Proteza całkowita

  dott. Alessio Casucci, odt. Rodolfo Colognesi, oprac. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/19
 10. Proteza całkowita – niezbędny przewodnik dla overdenture na implantach – z Rhein’83.

  dott. Alessio Casucci, odt. Rodolfo Colognesi, oprac. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/2019
 11. Rhein’83 i Fast Protec w klasycznym – stabilnym – overdenture.

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, fot. Odt. Simone Fedi (Italia)

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 6/2018
 12. Żyroskopowy Smart Box Rhein’83 – rehabilitacja bezzębia w żuchwie przy pomocy protezy na dwóch nierównoległych implantach.

  odt. Francesco Sottolano, oprac. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 5/2018
 13. Skuteczne leczenie – najlepszy wybór – New Seeger Rhein’83.

  dr Emiliano Ferrari, odt. Luca Cattin, odt. Emanuele Giunchi, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 4/2018
 14. Nowy protokół protetyczny do rehabilitacji bezzębia uzupełnieniem stałym.

  dr Marco Montanari, odt. Claudio Sassatelli, odt. Davide Nadalini, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 2/2018
 15. Najczęściej występujące problemy w protezach ruchomych rozwiązane systemem Rhein’83.

  odt. Luca Cattin (Włochy), opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 2/2018
 16. OT Equator – 4 w 1 – nieograniczone możliwości systemu Rhein‘83 w leczeniu protezami typu overdenture.

  lic.st.tech.dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/2018
 17. Retencja i wsparcie tkanek w żuchwie: proste, nowoczesne i przewidywalne leczenie. Overdenture z Rhein’83 – krok po kroku

  Roberto Scrascia DDS, Luigi Secondo DT, opracowanie: lic.st.tech.dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 6/2017
 18. Rhein’83 – Rehabilitacja pacjenta z trzeciej klasy Angle’a protezą typu overdenture

  dr Francesco Benvenuto – S.D.A. Studi Dentistici Associati S.r.l. – Calcinate, Italia, odt. Giorgio Poma – Laboratorio Techno Dent S.r.l. – Calcinate, Italia, opracowanie: lic.st.tech.dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 4/2017
 19. Klasycznie – skutecznie – nowocześnie z Rhein’83

  dr Claudio Castelli, odt. Luca Cattin, Emanuele Giunchi, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 5/2017
 20. Nowoczesne podejście do rehabilitacji protetycznej w połączeniu z konstrukcjami zdejmowanymi z zębów zachowanych

  dott. Giuliano Malaguti, odt. Renato Rossi, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Twój Przegląd Stomatologiczny nr 9/2017
 21. Prosta implantoprotetyka z Rhein’83.Przywrócenie funkcji żucia – klasa I Kennedy

  dr Domenico Lafornara , opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 4/2017
 22. Skuteczna belka
  na implantach z Rhein’83

  Zespół Laboratorium Protetycznego Venti 07 Wenecja, Włochy, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 3/2017
 23. Protezy ruchome w erze cyfrowej. System Rhein’83 i Fast Protec w cyfrowej protetyce dentystycznej

  dr Gualtiero Mandelli, dr Giuseppe Salvato, tech. dent. Carlo Borromeo, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/2017
 24. Rhein’83 – protokół protetyczny budowania protezy na implantach z podparciem na błonie śluzowej

  tech. dent. Maurizio Sedda, tech. dent. Simone Fedi, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 6/2016
 25. Rhein’83 – Proteza overdenture – Wybory
  układu retencyjnego

  tech. dent. Luca Ruggiero, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 4/2016
 26. Rehabilitacja protetyczna szczęki – wybór właściwego planu leczenia Rhein’83 w praktyce klinicznej

  dr Roberto Scrascia, lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Twój Przegląd Stomatologiczny nr 12/2016
 27. Rhein’83 bez tajemnic – Ot Equator i system Seeger

  lek. dent. Rosario Acampora, tłumaczenie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 4/2016
 28. Protezy – funkcja, estetyka, higiena

  lek. dent. Neri Pinzuti, tech. dent. Simone Fedi, tłumaczenie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Twój Przegląd Stomatologiczny nr 9/2016
 29. Zastosowanie systemów powiększenia do wykonania protez ruchomych na implantach. CAD/CAM, mikroskop i Rhein’83

  dr Gualtiero Mandelli, tech. dent. Carlo Borromeo, tłumaczenie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor – Technologia CAD/CAM nr 2016
 30. Ot-Equator – Nowoczesne, szybkie i skuteczne overdenture na implantach

  Alejandro Diaz Perez, opracowanie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 2/2016
 31. Rhein’83 – rozwiązania cyfrowe – belka retencyjna

  Carraro Lucio Massimo Moneta, Zampieri Marino, Fabio Marchiori, tłumaczenie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 2/2016
 32. Rhein’83 – skuteczne leczenie implantoprotetyczne w przypadku bezzębia. Wnioski terapeutyczne w celu optymalizacji wyników funkcjonalnych oraz estetycznych

  prof. Massimo Pasi, tłumaczenie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/2016
 33. Proteza całkowita wspomagana implantami

  dr E. Veralli, tech.dent. Luca Ruggiero, tłumaczenie lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  4/2015
 34. Dental Team – proteza stała lub ruchoma w implantoprotetyce – jeden przypadek – dwie koncepcje

  tech. dent. Carlo Borromeo, tłumaczenie: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 2/2015
 35. Rehabilitacja bezzębnej szczęki implantami i protezą typu overdenture. Zastosowanie zatrzasków o niskim profilu do belki retencyjnej

  dr n. med Marco Montanari, student stom. Luca Bartoletti, tech. dent. Raniero Miccoli

  Stomatologia Praktyka Polish&English Journal for Dentists nr 4(56)/2015
 36. Cyfrowo-analogowe
  przetwarzanie danych – interakcja i integracja stomatologii z techniką dentystyczną

  Giuliano Bonato

  Digital CAD/CAM nr  2/2015
 37. Przywrócenie estetyki i funkcji protezy z belką opartą na implantach

  tech. dent. Carlo Borromeo, tłumaczenie lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  1/2015
 38. Zatrzaski z niskim profilem na implantach OT Equator – Rhein’83

  dr Gerardo Schiatti, tech. dent. Carlo Borromeo, tłumaczenie lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  1/2015
 39. Bierny montaż matryc retencyjnych systemu Rhein’83

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  5/2014
 40. Dwie technologie wspólny cel. Rhein’83 i Fast Protec

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  3/2014
 41. Trudny przypadek – proste rozwiązania. Rhein’83 w codziennej praktyce laboratoryjnej

  tech. dent. Carlo Borromeo, tłum. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 3/2014
 42. Bierny montaż belki retencyjnej dla wszystkich systemów implantologicznych

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 2/2014
 43. Frezowane belki do protez overdentures – protokół i procedury

  tech. dent. Dennis Urban

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  6/2013
 44. Zatrzaski – rozwiązania stosowane w przypadku implantów

  tech. dent. Dennis Urban

  Dental Labor nr  3/2013
 45. Protezy podparte na implantach

  tech. dent. Gianni Storni

  Dental Labor nr 1/2013
 46. Użycie zatrzasków w przypadkach wymagających kompromisu

  tech. dent. Dennis Urban

  Technika Dentystyczna nr 1/2013
 47. Zastosowanie protetycznego multisystemu retencyjnego. Protezy podparte na implantach

  tech. dent. Gianni Storni, tłumaczenie: mgr Małgorzata Kochanek-Karpińska

  Technika dentystyczna nr 1/2013
 48. Estetyczna i funkcjonalna praca kombinowana

  Dott. Giacomo Storni DDS, Dott. Luca Venuti DDS, Mr. Lenzarini Claudio CDT

  Technika Dentystyczna nr 2/2012
 49. Zastosowanie protetycznego multisystemu retencyjnego

  tech. dent. Gianni Storni, tłumaczenie Małgorzata Kochanek-Karpińska

  Sztuka implantologii nr 1/2012
 50. Rozsądny kompromis na 10 lat, czyli tymczasowa alternatywa dla leczenia

  lek. stom. Agata Weksej

  Forum Stomatologii Praktycznej nr 09/2011
 51. Okluzja i zatrzaski – podstawowe elementy zapewniające sukces protez overdentures

  Urban Dennis

  Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka nr 2/2011
 52. Protezy kombinowane ze sztywnym połączeniem

  Dott. Giacomo Storni DDS, Dott. Luca Venuti DDS, Mr. Claudio Lenzarini CDT, tłum. mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek Karpińska

  Technika dentystyczna nr 2/2011
 53. Zastosowanie protetycznego multisystemu retencyjnego

  tech. dent. Gianni Storni, tłumaczenie Małgorzata Kochanek-Karpińska

  Technika dentystyczna nr 4/2010
 54. Okluzja i zatrzaski – podstawowe elementy zapewniające sukces protez overdentures

  Urban Dennis

  Technika dentystyczna nr 4/2010
 55. Ruchoma proteza częściowa. Zblokowany przód z precyzyjnym sferycznym zaczepem poąaczonym bez spawania

  Dott. Giacomo Storni DDS, Dott. Luca Venuti DDS, Mr. Claudio Lenzarini CDT, tłum. mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek Karpińska

  Technika dentystyczna nr 1/2010

Metoda wlewowa i kompozyty – Fast Protec

 1. Rhein’83 i Fast Protec w klasycznym – stabilnym – overdenture.

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, fot. Odt. Simone Fedi (Italia)

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 6/2018
 2. Warstwowa iniekcja kompozytu Fast Protec w lampie do głębokiej fotopolimeryzacji – fotorelacja krok po kroku.

  lic. st. tech. dent Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  1/2018
 3. Wpływ rodzaju źródła światła na jakość fotoutwardzalnego kompozytu laboratoryjnego – cz. II”

  Sylwia Prokop, Paweł Matusiak, Leszek Klimek

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  1/2018
 4. Wpływ rodzaju źródła światła na jakość fotoutwardzalnego kompozytu laboratoryjnego.

  Sylwia Prokop, Paweł Matusiak, Leszek Klimek

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  6/2017
 5. Kompozytowe mosty „okrężne” – szybko, łatwo i przyjemnie – z Fast Protec!

  lic. st. tech. dent Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  3/2016
 6. Nowy wertykulator – „dron” Fast Protec dla Easy Bar

  lic. st. tech. dent Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  4/2015
 7. Nowy uniwersalny „dron” do metody wlewowej

  lic. st. tech. dent Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  3/2015
 8. Bezgipsowe puszkowanie-system Fast Protec

  dr n. med. Arkadiusz Rutkowski

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  5/2013
 9. Bierny montaż matryc retencyjnych systemu Rhein’83

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  5/2014
 10. Dwie technologie – wspólny cel. Rhein’83 i Fast Protec

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr 3/2014
 11. Bezgipsowe puszkowanie – system Fast Protec

  dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

  Technika dentystyczna nr 5/2013

Artykulacja z łukiem twarzowym – Bio-art

 1. Artykulacja indywidualna – testy i wyniki z systemem artykulacyjnym Bio-art.

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/22
 2. Proste testy – spektakularne wyniki

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  1/2016
 3. Łuk twarzowy Elite – precyzyjna, ergonomiczna, nowoczesna protetyka

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Twój Przegląd Stomatologiczny nr  3/2015
 4. Artykulacja od „A” – A7Plus
  – cztery kroki do sukcesu

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  2/2015

Cyfrowe rozwiązania

 1. Otwarty cyfrowy świat – mikrobelki retencyjne – CADCAM z Rhein’83

  odt. Simone Fedi, lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 3_21
 2. Pacjent w „zespole” cyfrowego projektowania uśmiechu– Smile Creator–Exocad

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, odt. Simone Fedi (Italia), tech. dent. Jakub Grzywacz

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 6/21.
 3. Innowacje w dziedzinie overdenture – od chirurgii nawigowanej po protezy cyfrowe

  dr Roberto Scrascia, oprac. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 4/21
 4. Nadruki 3D w ortodoncji – Cubi Orth

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  2/2017
 5. Innowacyjna technika koloryzacji 3D – Cubi Orth – kolorowa drukarka 3D w ortodoncji

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak

  Dental Labor nr  1/2017

Ceramika – Tressis

 1. Skuteczna ergonomia – ceramika jednowarstwowa Tressis NCS

  tech. dent. Jakub Zimmer (wykonanie pracy i fot.), lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak (oprac.)

  NTD nr 5/19
 2. Liner 3D – połączenie, kolor, korekty kształtu cyrkonu – Natural Ceramic System Tressis

  Oprac. lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, laboratorium tech. dent. Jakub Zimmer

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 1/20
 3. Natural Ceramic System Tressis – strategia dla uzyskania najwyższej jakości efektów licowania protez zębowych ceramiką dentystyczną.

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, Centrum Edukacyjne Holtrade i Laboratorium Protetyczne SMILE-STUDIO Jakub Zimmer

  Dental Labor nr  4/2018
 4. Powrót do natury z Natural Ceramic System – Tresis (Italia)

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, tech. dent. Jakub Zimmer

  Dental Labor nr  3/2018
 5. Jak zaczarować ceramikę? Tressis Natural Ceramic System – charakteryzacja brzegu siecznego – test nr 1.

  lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, tech. dent. Jakub Zimmer

  Nowoczesny Technik Dentystyczny nr  3/2017

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje i produkty przedstawione na niniejszej stronie, skierowane są do profesjonalistów z branży medycznej, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi.

POTWIERDŹ CZY JESTEŚ PROFESJONALISTĄ POSIADAJĄCYM WIEDZĘ MEDYCZNĄ.